Požadavky na dodavatele

Základ důvěry a kvality

Naší výzvou je dlouhodobý úspěch firmy Kiekert. Usilujeme o to vybudovat a udržet si pozici technologického lídra pro zamykací a komfortní systémy pro automobily na světovém trhu. To znamená: vývoj nových technologií a produktů, získání konkurenčních výhod a zaručení té nejvyšší kvality a bezpečnostních standardů. K uspokojení těchto vysokých nároků, které na sebe klademe, potřebujeme kvalifikované a inovativní dodavatele. Proto hledáme vysokokapacitní dodavatele pro jednotlivé komponenty, stroje a také služby, které nám umožní zachovat v dalších letech kvalitu našich produktů na nejvyšší úrovni. Naše nejdůležitější kritéria pro úspěšné dodavatelské partnerství:

 

 • Globální působnost a schopnost dodávat do všech závodů Kiekert
 • Nabídka technicky kvalifikovaných služeb a konkurenceschopnost ve smyslu ceny, kvality, inovací, přesnosti a flexibility, stejně jako transparentnost nákladů napříč celým dodavatelským řetězcem
 • Ochota ke snižování nákladů, zvyšování produkce a transparentnosti
 • Rozvoj partnerství pro inovace a zlepšování produktů a procesů
 • Princip nulové chybovosti
 • Znalost zpracování EMPB, procesu IMDS, možnosti testování komponentů, REACH
 • Logistické systémy - prostřednictvím internetu a formou dodávek just-in-time
 • Sleva na dodávky/služby, úvěr
 • Procesní zajištění ve smyslu možných nepředvídatelných okolností (risk management, pojistné služby)
 • Rozeznání našich dodavatelských podmínek
 • Dodržování našich Pravidel chování pro dodavatele

 

Těšíme se na úspěšné dodavatelské partnerství!