Dodavatelský model

Osvědčené partnerství, globální dodavatelská základna

Vzhledem k tomu, že naše portfolio čítá více než 9 500 aktivních položek v celkovém množství přibližně 3 miliardy jednotlivých kusů ročně, jsou dodavatelské služby stěžejní částí fungování firmy Kiekert. Více než 70 kvalifikovaných zaměstnanců po celém světě pracuje na optimalizaci našich obchodních aktivit, které jsou třeba pro zaručení spokojenosti našich zákazníků. Management produktové skupiny po celém světě centralizuje lokální silné stránky a znalost trhu každého dodavatelského týmu do jedné globální maticové struktury.

 

Poslání dodavatelských služeb

Naše strategické partnerství s globální dodavatelskou základnou je oporou naší pozice technologického lídra. Stanovený cíl je pro naši společnost přidanou hodnotou v silně konkurenčním prostředí. Sledujeme šest strategických cílů dle nejlepších uplatňovaných metod:

  • Nejlepší kvalita prostřednictvím zajištění plynulé produkce přesných a správných součástí
  • Vytvoření spolehlivého globálního dodavatelského partnerství, které zaručí vysoce kvalitní komponenty za konkurenceschopné ceny
  • Řízení nákladů prostřednictvím jejich neustálé optimalizace
  • Globální dosah díky přítomnosti ve světových lokacích a zaměření na zákazníky v daných místech
  • Inovativní technologie s procesy a produkty nejvyšší třídy, které tvoří významnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky
  • Využití nástrojů risk managementu - řízení kurzových rizik, optimalizace cen