Řešení na míru

Modularizace, globalizace a variace

Modularizace je již dlouho součástí běžné denní rutiny v globálním automobilovém a dodavatelském průmyslu. Zatímco v minulosti byl tento trend omezen na vybrané oblasti automobilových součástek, dnes se rozšiřuje na celé vozidlo a hodnotový řetězec. K modularizaci dochází v procesech, součástkách a organizačních jednotkách a stává se nezbytným předpokladem pro úspěšnou globální strategii.


Jako přednímu hráči na globálním trhu nám modularizace přináší pokrok v zamykacích systémech. Zamykací systém od firmy Kiekert se skládá přibližně ze 60 a maximálně ze 130 součástek, jež je nutné sestavit dohromady. Kromě jiného tato inteligentní modulová strategie zjednodušuje globální rozvoj výrobních procesů. Dnes lze vyrobit duplikát standardní individuální stanice nebo modulu pro systém montáže v každém závodě firmy Kiekert. Lišíme se pouze úrovní automatizace – od plně automatických přes poloautomatické až po čistě manuální procesní moduly. Naši zákazníci nám právem důvěřují.


Tento typ modularizačních výrobních struktur umožňuje nastavení vysoce individuálních výrobních procesů. Bereme v potaz vývoj a výrobní charakteristiky, které jsou specifické pro danou oblast, aniž bychom museli zároveň měnit náš výrobní systém. Měníme naši inovativní technologii a zajišťujeme její flexibilitu.